Skjervheimseminaret 2019

MOT OG OVERMOT

Mot er ei av dei fremste dygdene i den klassiske etikken. Ovmot heiter på gresk «hybris» og på latin «superbia». Motsetninga mellom det å vera modig og å vera ovmodig er utgangspunktet for dei tema vi skal drøfta på dette seminaret.

FREDAG 13. SEPTEMBER:  KL. 19.00–20.30

Fredrik Thue: Skjervheimførelesinga 2019: Pietisme, profesjoner og «den pedagogiske staten»: Historiske refleksjoner om opphavet til den norske velferdsstaten.

Utdeling av Skjervheimprisen 2019

LAURDAG 14. SEPTEMBER:  KL. 09.00–18.15 

Ebba BoyeOvermot i økonomifaget – og behovet for kritisk reformasjon.

Arne Johan Vetlesen: Krisen i relasjonen mellom menneske og natur.

I lunsjpausen vert det høve til og til å gå turar eller å få omvising i museet på Stalheim.

Lena Lindgren: Sansene som nye markeder.

Konsert med Gabriel Fliflet og Novgorod.

Festmiddag. Festtale ved Ragnar Fjelland: 250 år sidan Alexander von Humboldt vart fødd.

SUNDAG 15. SEPTEMBER:  KL. 09.00–12.15

Song ved Ellen Marie Selland Geithung.

Espen Stueland: Eilert Sundts farlige kunnskap.

Andreas H. Hvidsten: Avsluttande kommentar.

Detaljert program – Skjervheimseminaret 2019

Skjervheimseminaret ynskjer å gje rom for tenksam refleksjon og gode samtalar.  

Seminaret er no fulleteikna. Det er råd å kjøpa billett til einsildøkter om ein ordnar overnatting sjølv. Sjå informasjon under påmelding

Alle studentstipenda til Skjervheimseminaret 2019 er no delt ut.