Påmelding

Påmelding til Skjervheimseminaret 2019 gjer ein ved å fylla ut skjemaet under. Alternativt per post eller e-post. Påmelde får tilsendt faktura for seminaravgift.

Seminaravgift. Kr. 1200 per person.

Studentstipend. Seminaret har 20 studentstipend som dekker seminaravgift, opphald på Stalheim og noko reisestøtte. Søkarar må kunne framvisa gyldig studentbevis. Søknadsskjema her. Alle stipend til Skjervheimseminaret 2019 er no utdelt.

Hotell. Opphald på Stalheim hotell frå fredag til sundag med full pensjon og festmiddag, kostar kr. 3400 på enkeltrom, og kr. 2700 per pers. på dobbeltrom.

Seminaret reserverer rom, og den einskilde må sjølve gjera opp med hotellet. For dei som ikkje bur på hotellet, betalar seminaret lunsj på Stalheim hotel laurdag og sundag.
Meir informasjon om hotellet og reisemåtar kan du finne på hotellet si heimeside.

Lokale deltakarar. Det er høve til å delta på heile seminaret eller på deler av det. Kvar halvdagsøkt kostar kr. 250,- som vert å betala ved inngang. Middag fredag og laurdag kan bestillast frå hotellet.

Påmelding her: