Påmelding

Alle hotellromma på Stalheim er no booka. Det er framleis råd melda seg på seminaret, men då må ein ordna med overnatting sjølve.

Det er råd å bestilla hotellrom ved VOSSESTØLEN HOTEL, ca 10 minutt køyring frå Stalheim. Ta kontakt med hotellet for ev. bestilling av rom, tlf. 56 52 99 99. Eit dobbeltrom med frukost kostar kr. 1 490, eit enkeltrom med frukost kostar kr. 1 290.

Deltakarar som ordnar innkvartering sjølve, kan bestilla festmiddag på Stalheim laurdag kveld for kr. 400 per person.

Påmelding til seminaret ved å fylla ut skjemaet under. Alternativt per post eller e-post. Påmelde får tilsendt faktura for seminaravgift.

Seminaravgift. Kr. 1000 per person. (Studentar 500)

Studentstipend. Seminaret har 25 studentstipend som dekker seminaravgift, opphald på Stalheim og noko reisestøtte. Søkarar må kunne framvisa gyldig studentbevis. Søknadsskjema her. OBS. ALLE STUDENTSTIPENDA ER NO DELT UT. 

Hotell (fullbooka). Opphald på Stalheim hotell frå fredag til sundag med full pensjon og festmiddag, kostar kr. 3200 på enkeltrom, og kr. 2500 per pers. på dobbeltrom. (Studentar kr 1650 per pers. i dobbeltrom).

Seminaret reserverer rom, og den einskilde må sjølve gjera opp med hotellet. For dei som ikkje bur på hotellet, betalar seminaret lunsj på Stalheim hotel laurdag og sundag.
Meir informasjon om hotellet og reisemåtar kan du finne på hotellet si heimeside.

Lokale deltakarar. Det er høve til å delta på heile seminaret eller på deler av det. Kvar halvdagsøkt kostar kr. 250,- som vert å betala ved inngang. Middag fredag og laurdag kan bestillast frå hotellet.

Påmelding her: