Påmelding

Skjervheimseminaret 2019 er no fullteikna, og lekkja til førehandspåmelding er stengt.

Det er råd å delta på seminaret om ein ordnar innkvartering sjølv, sjå informasjon under for lokale deltakarar:

Lokale deltakarar. Det er høve til å delta på heile seminaret eller på deler av det om ein ikkje er førehandspåmeld. Kvar halvdagsøkt kostar kr. 250,- som vert å betala ved inngang. Dette inkluderer kaffi/te i pausane.

Middag fredag og lunsj laurdag kan bestillast og betalast i resepsjonen på hotellet. Det kostar kr. 225,- for kvart måltid. Festmiddagen laurdag er fullteikna.

 

Dei som alt er påmelde får tilsendt faktura for seminaravgift.

Seminaravgift. Kr. 1200 per person.

Studentstipend. Seminaret har 20 studentstipend som dekker seminaravgift, opphald på Stalheim og noko reisestøtte. Søkarar må kunne framvisa gyldig studentbevis. Søknadsskjema her. Alle stipend til Skjervheimseminaret 2019 er no utdelt.

Hotell. Opphald på Stalheim hotell frå fredag til sundag med full pensjon og festmiddag, kostar kr. 3400 på enkeltrom, og kr. 2700 per pers. på dobbeltrom.

Seminaret reserverer rom, og den einskilde må sjølve gjera opp med hotellet. For dei som ikkje bur på hotellet, betalar seminaret lunsj på Stalheim hotel laurdag og sundag.
Meir informasjon om hotellet og reisemåtar kan du finne på hotellet si heimeside.