Reisetips til Stalheim

Reisetips til Stalheim for 2019-seminaret vert lagt ut i starten av juni 2019, når nøyaktige buss- og togruter er klare.

Under er reisetipsa frå 2018-seminaret, som kan gje ein peikepinn på alternativ.

Frå Oslo (fredag 14. sept, 2018):

Alternativ 1:  Tog frå Oslo S 08:25 – framme på Voss stasjon 13:42. (Det går også eit tidleg tog kl. 06.25 frå Oslo S, som er på Voss kl. 13.)

Rutebuss frå Voss til Stalheim/Gudvangen 14:40, framme ved Stalheim hotell 15:25.

Alternativ 2: Tog frå Oslo S klokka 08:25, med turen «Norge i et nøtteskall»: Oslo S-Myrdal med Bergensbanen, Flåmsbana ned til Flåm, båt på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden (på UNESCO si verdsarvliste), til Gudvangen kl. 17:30. Buss til Stalheim hotell ca. 17:45, som er framme ca. kl. 18.00. (Retur på sundag via Voss.)

Alternativ 3: Tog frå Oslo S kl. 12:03 – framme på Voss stasjon 17:37. Vi bestiller minibuss som går frå Voss stasjon kort tid etter at toget er framme, og vil vera på Stalheim til 18:30 om toget er i rute. Gje oss beskjed dersom de vil velja dette alternativet, slik at me kan reservera plass til dykk i minibussen.

Frå Bergen:

Alternativ 1: Ekspressbuss frå Bergen (Sognebussen) med avgang frå Bergen busstasjon kl.13.50, Nettbuss. Denne tek ca. to og ein halv time til Stalheim, og stoppar ved E16, 800 meter frå hotellet. Ring Stalheim hotell frå busstoppet ved E16 dersom de treng skyss frå busstoppen, tlf. 56520122. Denne bussen stoppar på Voss stasjon, avgang 15.40.

Alternativ 2: Tog frå Bergen tek ca. ein time og 15 min, og går frå Bergen til fylgjande tider: 12:56, 13:58, Så kan ein reisa vidare frå Voss til Stalheim/Gudvangen med rutebuss som går frå Voss stasjon kl. 14:40 eller 16:10.

Det går også tog frå Bergen 15:14, 15:58 eller 16:15, men til desse korresponderer det dessverre ikkje med buss til Stalheim. Seminaret har sett opp minibuss frå Voss stasjon 17.40. Gje oss beskjed dersom de vil velja dette alternativet, slik at me kan reservera plass til dykk i minibussen.

 

HEIMREISE (sundag 16. september 2018)

Til Oslo:

Alternativ 1: Tog frå Voss stasjon kl. 17:11, til Oslo kl. 22:15 (eller 17.45, til Oslo 00.05).

Alternativ 2: Tog frå Voss stasjon kl. 13:13, til Oslo kl. 19.05. (Om ein reiser så tidleg, så rekk ein ikkje lunsj på Stalheim.) Det vert ekstra skyss frå Stalheim til Voss for dei som tar dette toget. Gje beskjed når de kjem til hotellet dersom de treng skyss frå Stalheim til Voss for å nå dette toget.

Til Bergen:

Ekspressbuss til Bergen kl. 13.35 frå Stalheim, framme i Bergen 16.05, Nettbuss.

Det vert sett opp buss frå Stalheim til Voss stasjon rett etter lunsjen på sundag, påmelding i resepsjonen på Stalheim.

Det går ein rutebuss frå Stalheim kl. 15.55 som er på Voss 16:55.

Tog frå Voss til Bergen kl. 13:46, 15:39, 16:36 og 17:41 – toget til Bergen tek ca. 1 time og 15 minutt.

Om de reiser med eigen bil, så finn de best ut av reiseruta sjølve. Det er fint om fleire kan reise i lag om de køyrer bil, for å letta parkeringa på Stalheim.