Reisetips til Stalheim

Under er reisetips til Stalheim med tog og buss frå Oslo og frå Bergen.

Stalheim hotel ligg knappe tre mil aust for Voss sentrum.

TIL STALHEIM (fredag 9. september):

Buss frå Voss stasjon, frå bussterminalen rett utanfor togstasjonen:

Ekstrabuss for Skjervheimseminaret går frå Voss stasjon til Stalheim hotel ca. kl. 14:00, slik at det høver for dei som kjem med med Oslo-toget 13:49. Bussen er framme til Stalheim ca. kl. 15:00. Dersom toget er forseinka, så ventar bussen. (Seminardeltakarar vil få e-post med tilbod om å tinga plass på ekstrabussen.)

Det går rutebussar frå Voss stasjon til Stalheim hotel med fylgjande avgangar:

  1. Rutebuss med avgang frå Voss 14:45, framme til Stalheim hotel 15:30. Buss er merka «950 Gudvangen o/ Stalheim».
  2. Rutebuss med avgang frå Voss 16:10, framme til Stalheim hotel 16:55. Bussen er merka «950 Gudvangen o/ Stalheim».
  3. Ekpressbuss, avgang frå Voss 17:15, framme til Stalheimheimkrysset 17:53. Dette er 800 meter frå hotellet, ring hotellet på tlf 56 52 01 22 dersom du treng å bli henta. Til ekpressbussen må ein tinga plass på førehand.

Tog frå Oslo til Voss:

Alternativ 1:  Tog frå Oslo S 08:25 – framme på Voss stasjon 13:49.

Alternativ 2: Tog frå Oslo S kl. 10:25 – framme på Voss stasjon 15:50.

Alternativ 3: Tog frå Oslo S klokka 08:25, med turen «Norge i et nøtteskall»: Oslo S-Myrdal med Bergensbanen, Flåmsbana ned til Flåm, båt på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden (på UNESCO si verdsarvliste), til Gudvangen ca. kl. 17:15. Buss til Stalheim hotell ca. 17:25, som er framme ca. kl. 17:40. (Retur på sundag via Voss.)

Alternativ 4:  Tog frå Oslo S 06:25 – framme på Voss stasjon 12:03.

Tog frå Bergen til Voss:

Toget frå Bergen tek ca. ein time og 15 min, og går frå Bergen til fylgjande tider: 12:30, 13:22, 13:49, 14:26, 15:29, 15:44 og 16:29.

HEIMREISE (sundag 11. september):

Ekstrabuss frå Stalheim til Voss kl. 14.00, etter lunsj. Bussen er framme på Voss stasjon 14:45.

Det går rutebussar frå Stalheim til Voss stasjon med fylgjande avgangar:

  1. Rutebuss frå Stalheim hotel kl. 12:10, som er på Voss stasjon 12:55.
  2. Rutebuss frå Stalheim hotel kl. 18:15, som er på Voss stasjon 19:00.
  3. Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen: Ekspressbuss med NOR-WAY går kl. 13:25 frå Stalheimskrysset, og er framme i Bergen 16:05.  NB – må bestilla plass på førehand.

Frå Voss stasjon til Oslo:

Alternativ 1: Tog frå Voss stasjon kl. 15:06, til Oslo kl. 20:45.

Alternativ 2: Tog frå Voss stasjon kl. 17:00, til Oslo kl. 22:27.

Frå Voss stasjon til Bergen:

Tog frå Voss til Bergen kl. 14:05, 15:09, 15:55,17:01 og 18.08. Turen tek ca. 1 time og 15 minutt.

Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen (NB – må bestilla plass på førehand):

  1. Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen (via Voss): Ekspressbuss med NOR-WAY går kl. 13:25 frå Stalheimskrysset, og er framme i Bergen 16:05.
  2. Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen (via Voss): Ekspressbuss med NOR-WAY går kl. 16:25 frå Stalheimskrysset, og er framme i Bergen 19:00.

Om de reiser med eigen bil, så finn de best ut av reiseruta sjølve. Det er fint om fleire kan reisa i lag om de køyrer bil, for å letta parkeringa på Stalheim og av omsyn til miljøet.