Reisetips til Stalheim

Under er reisetips til Stalheim med tog og buss frå Oslo og frå Bergen.

NB – busstidene kan bli litt justert i juni.

TIL STALHEIM (fredag 10. september):

Buss frå Voss til Stalheim:

Rutebuss frå Voss med avgang 16:10, framme til Stalheim 16:55.

Seminaret set opp ekstrabuss frå Voss stasjon til Stalheim hotel. Påmelde deltakarar vil få e-post om dette i midten av august.

1) avgang 14:20 frå Voss, framme til Stalheim 15:05. NB – påmelding.

2) avgang 17:45 frå Voss, framme til Stalheim 18:30. NB – påmelding.

Tog frå Oslo:

Alternativ 1:  Tog frå Oslo S 08:25 – framme på Voss stasjon 13:41.

Alternativ 2: Tog frå Oslo S klokka 08:25, med turen «Norge i et nøtteskall»: Oslo S-Myrdal med Bergensbanen, Flåmsbana ned til Flåm, båt på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden (på UNESCO si verdsarvliste), til Gudvangen ca. kl. 17:15. Buss til Stalheim hotell ca. 17:25, som er framme ca. kl. 17:40. (Retur på sundag via Voss.)

Alternativ 3: Tog frå Oslo S kl. 12:03 – framme på Voss stasjon 17:35.

Reise frå Bergen:

Toget frå Bergen tek ca. ein time og 15 min, og går frå Bergen til fylgjande tider: 12:56, 13:59, 15:15, 15:57 og 16:15.

Toga som går frå Bergen 12.56 og 16.15 korresponderer med ekstrabussen seminaret har sett opp. NB – påmelding.

Buss frå Bergen, Øst-Vest-ekspressen, går 15:20 frå Bergen busstasjon,  og er ved Stalheim ca. kl. 18:00. NB – må tinga plass ved bussen. Bussen stoppar ved hovudvegen, ca. 800 meter frå hotellet, og ein kan ringja hotellet dersom ein treng å verta henta frå busstoppen (tlf. 56 52 01 22).

HEIMREISE (sundag 12. september)

Vi set opp ekstrabuss frå Stalheim til Voss søndag etter seminaret:

1) avgang frå Stalheim før lunsj ca. 12.15, framme på Voss stasjon 13.00.

2) avgang frå Stalheim etter lunjs, ca. 13.30, framme på Voss stasjon 14.15.

Det går også rutebuss frå Stalheim hotel kl. 17:40, som er på Voss stasjon 18:40.

Frå Voss til Oslo:

Alternativ 1: Tog frå Voss stasjon kl. 17:09, til Oslo kl. 22:27.  Det går ein rutebuss frå Stalheim kl. 15.55 som er på Voss 16:55.

Alternativ 2: Tog frå Voss stasjon kl. 13:09, til Oslo kl. 19:05. (Om ein reiser så tidleg, så rekk ein ikkje lunsj på Stalheim.) Det vert ekstra skyss frå Stalheim til Voss for dei som tar dette toget. Gje beskjed når de kjem til hotellet dersom de treng skyss frå Stalheim til Voss for å nå dette toget.

Frå Voss til Bergen:

Tog frå Voss til Bergen kl. 13:46, 15:38, 16:35 og 17:38. Turen tek ca. 1 time og 15 minutt.

Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen  – NB – må bestilla plass på førehand

1) Øst-vest-ekspressen går kl. 13:35 frå hovudvegen ved Stalheim, og er framme i Bergen 16:05.

2) Nettbuss, Sognebussen, avgang kl. 14:30 frå hovudvegen ved Stalheim, framme til Voss stasjon 15.25, korresponderer med til til Bergen med avgang 15:38 frå Voss.

Om de reiser med eigen bil, så finn de best ut av reiseruta sjølve. Det er fint om fleire kan reisa i lag om de køyrer bil, for å letta parkeringa på Stalheim og av omsyn til miljøet.