Reisetips til Stalheim

Under er reisetips til Stalheim med tog og buss frå Oslo og frå Bergen.

TIL STALHEIM (fredag 10. september):

Buss frå Voss til Stalheim:

Det går rutebussar frå Voss stasjon til Stalheim hotel med fylgjande avgangar:

  1. Avgang frå Voss 14:40, framme til Stalheim 15:30.
  2. Avgang frå Voss 16:10, framme til Stalheim 17:00

Seminaret set opp ekstrabuss frå Voss stasjon til Stalheim hotel med avgang 17:45 frå Voss, framme til Stalheim 18:30. Seminardeltakarar vil få e-post om dette i midten av august, med tilbod om å tinga plass på ekstrabussen.

Tog frå Oslo til Voss:

Alternativ 1:  Tog frå Oslo S 08:25 – framme på Voss stasjon 13:41.

Alternativ 2: Tog frå Oslo S klokka 08:25, med turen «Norge i et nøtteskall»: Oslo S-Myrdal med Bergensbanen, Flåmsbana ned til Flåm, båt på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden (på UNESCO si verdsarvliste), til Gudvangen ca. kl. 17:15. Buss til Stalheim hotell ca. 17:25, som er framme ca. kl. 17:40. (Retur på sundag via Voss.)

Alternativ 3: Tog frå Oslo S kl. 12:03 – framme på Voss stasjon 17:35.

Reise frå Bergen:

Toget frå Bergen tek ca. ein time og 15 min, og går frå Bergen til fylgjande tider: 12:56, 13:59, 15:15, 15:57 og 16:15.

Toga som går frå Bergen 16.15 korresponderer med ekstrabussen seminaret har sett opp. NB – påmelding til Skjervheimseminaret.

Buss frå Bergen, Øst-Vest-ekspressen, går 15:20 frå Bergen busstasjon,  og er ved Stalheim kryss ca. kl. 17:50. NB – ein må tinga plass ved bussen. Bussen stoppar ved hovudvegen, ca. 800 meter frå hotellet, og ein kan ringja hotellet dersom ein treng å verta henta frå busstoppen (tlf. 56 52 01 22).

HEIMREISE (sundag 12. september):

Vi set opp ekstrabuss frå Stalheim til Voss søndag etter seminaret:

  1. Avgang frå Stalheim før lunsj ca. 12.15, framme på Voss stasjon 13.00.
  2. Avgang frå Stalheim etter lunsj, ca. 13.30, framme på Voss stasjon 14.15.

Det går også rutebuss frå Stalheim hotel kl. 17:40, som er på Voss stasjon 18:40.

Frå Voss til Oslo:

Alternativ 1: Tog frå Voss stasjon kl. 17:09, til Oslo kl. 22:27.  Det går ein rutebuss frå Stalheim kl. 15.55 som er på Voss 16:55.

Alternativ 2: Tog frå Voss stasjon kl. 13:09, til Oslo kl. 19:05. (Om ein reiser så tidleg, så rekk ein ikkje lunsj på Stalheim.) Det vert ekstra skyss frå Stalheim til Voss for dei som tar dette toget. Gje beskjed når de kjem til hotellet dersom de treng skyss frå Stalheim til Voss for å nå dette toget.

Frå Voss til Bergen:

Tog frå Voss til Bergen kl. 13:45, 15:38, 16:35 og 17:38. Turen tek ca. 1 time og 15 minutt.

Ekspressbuss frå Stalheim til Bergen: Øst-vest-ekspressen går kl. 13:35 frå hovudvegen ved Stalheim, og er framme i Bergen 16:05.  NB – må bestilla plass på førehand.

Om de reiser med eigen bil, så finn de best ut av reiseruta sjølve. Det er fint om fleire kan reisa i lag om de køyrer bil, for å letta parkeringa på Stalheim og av omsyn til miljøet.