Reisetips til Stalheim

Under er det reisetips til Stalheim, med cirka avgangstider. Oppdaterte avgangstider vert lagt ut i midten av juni, når dei er klare frå Vy.

TIL STALHEIM (fredag 11. september 2020):

Frå Oslo:

Alternativ 1:  Tog frå Oslo S 08:25 – framme på Voss stasjon 13:41. (Det går også eit tidleg tog kl. 06:25 frå Oslo S, som er på Voss kl. 13:00.)

Rutebuss frå Voss til Stalheim/Gudvangen 14:40, framme ved Stalheim hotell 15:25.

Alternativ 2: Tog frå Oslo S klokka 08:25, med turen «Norge i et nøtteskall»: Oslo S-Myrdal med Bergensbanen, Flåmsbana ned til Flåm, båt på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden (på UNESCO si verdsarvliste), til Gudvangen ca. kl. 18:00. Buss til Stalheim hotell ca. 18:05 , som er framme ca. kl. 18:20. (Retur på sundag via Voss.)

Alternativ 3: Tog frå Oslo S kl. 12:03 – framme på Voss stasjon 17:36. Vi bestiller minibuss som går frå Voss stasjon kort tid etter at toget er framme, og vil vera på Stalheim til 18:30 dersom toget er i rute. Gje oss beskjed dersom de vil velja dette alternativet, slik at me kan reservera plass til dykk i minibussen.

Frå Bergen:

Tog frå Bergen tek ca. ein time og 15 min, og går frå Bergen til fylgjande tider: 12:57 og 13:59. Så kan ein reisa vidare frå Voss til Stalheim/Gudvangen med rutebuss som går frå Voss stasjon kl. 14:40 eller 16:10.

Det går også tog frå Bergen 15:15, 15:57 eller 16:15, men til desse korresponderer det dessverre ikkje med buss til Stalheim. Seminaret har sett opp minibuss frå Voss stasjon 17:40. Gje oss beskjed dersom de vil velja dette alternativet, slik at me kan reservera plass til dykk i minibussen.

Buss frå Bergen, Sognefjordekspressen, går 15:20 frå Bergen busstasjon, platform O, og er ved Stalheim ca. kl. 18:00. Bussen stoppar ved hovudvegen, ca. 800 meter frå hotellet. Ein kan ringja hotellet dersom ein treng å verta henta frå busstoppen.

 

HEIMREISE (sundag 13. september 2020)

Til Oslo:

Alternativ 1: Tog frå Voss stasjon kl. 17:10, til Oslo kl. 22:27 (eller 17.44, til Oslo 00.05). Det går ein rutebuss frå Stalheim kl. 15.55 som er på Voss 16:55.

Alternativ 2: Tog frå Voss stasjon kl. 13:11, til Oslo kl. 19:05. (Om ein reiser så tidleg, så rekk ein ikkje lunsj på Stalheim.) Det vert ekstra skyss frå Stalheim til Voss for dei som tar dette toget. Gje beskjed når de kjem til hotellet dersom de treng skyss frå Stalheim til Voss for å nå dette toget.

Til Bergen:

Alternativ 1: Buss og tog:

Det går rutebuss frå Stalheim hotel kl. 13:35, som er på Voss stasjon 14:35. Det går også ein rutebuss frå Stalheim kl. 15:55 som er på Voss 16:55.

Tog frå Voss til Bergen kl. 13:46, 15:38, 16:35 og 17:40. Toget til Bergen tek ca. 1 time og 15 minutt.

Alternativ 2: Ekspressbuss til Bergen, i krysset ca. 800 meter frå hotellet):

1) Sognefjordsekspressen går kl. 13:35 frå Stalheim, framme i Bergen 16:05.

2) Nettbuss, Sognebussen, går kl. 15:40 frå Stalheim, framme i Bergen 17:56.

Om de reiser med eigen bil, så finn de best ut av reiseruta sjølve. Det er fint om fleire kan reisa i lag om de køyrer bil, for å letta parkeringa på Stalheim og av omsyn til miljøet.

NB – avgangstider til tog og buss er førebelse – desse vert oppdatert i midten av juni 2020.