Historikk

Oversyn over innhaldet i tidlegare seminar:

2021: PRAKTISK KLOKSKAP. Innlegg ved Hilde Vinje, Gunn-Britt Retter, Dag Hareide, Ingerid S. Straume, Jan Grue, Gunnar Yttri og Andras H. Hvidsten. Program 2021 og Føredragshaldarar 2021. Ting føredragshefte her.

2020: BLINDSONER. Innlegg ved Øyvind Østerud, Ebba Boye, Marie Storli, Kristoffer Chelsom Vogt og Julie Wilhelmsen.  Program 2020  og Føredragshaldarar 2020. Øyvind Østerud sitt føredrag kan du sjå ved å trykkja på denne lekkja. Ting føredragshefte her.

2019: MOT OG OVERMOT. Innlegg ved Fredrik W. Thue, Arne Johan Vetlesen, Lena Lindgren og Espen Stueland. Program 2019 og Føredragshaldarar 2019. Ting føredragshefte her.

2018: KUNSTEN Å VERTA VAKSEN. Innlegg ved Åsne Dorthea Grøgaard, Ole Jacob Madsen, Nina Björk, Olga Dyste, Gry Stålsett, Eivind Meland og Thorvald Steen. Program 2018. Ting føredragshefte her.

2017: VITSKAP OG FOLKESTYRE I USIKRE TIDER.  Innlegg ved Roger Strand, Rasmus Slaattelid, Cathrine Holst, Andreas H. Hvidsten, Lena Lindgren, Marit K. Slotnæs, Ottar Brox og Morten Jerven. Program 2017.

2016: UTOPIAR OG DØMEKRAFT. Innlegg ved Hilde Sejersted, Hermund Slaateelid, Gunnar Schei, Vibeke Roggen, Rune Slagstad, Nora Taksdal, Leidulf Melve, Øyvind Østerud, Lena Lindgren og John Dale. Program 2016.

2015: FOLKESKIKK OG NABOSKAP. Om å leva med motsetnader. Innlegg ved Anne Arneberg, Ragnar Fjelland, Jørn Øyrehagen Sunde, Hans Fredrik Dahl, Solrun Samnøy, Søren Birkevad, Trygve Refsdal, Geir Pollen, Oddbjørn M. Melle og Kirsti Stuvøy. Program 2015.

2014: ANSVAR OG UTVEGAR. OM KLIMASKIFTE, VITSKAP OG POLITIKK. Innlegg ved Thorvald Sirnes, Rasmus Slaattelid, Trygve Refsdal, Ingrid Ballo, Ragnhild Freng Dale, Trond Arnesen, Mathias Kaiser, Ragnar Fjelland, Marta Norheim og John Dale. Program 2014.

2013: FLEIRSTEMT MODERNITET – ved 200-årsfeiringa av Ivar Aasen og Camilla Collett.  Innlegg ved Hermund Slaattelid, John Dale, Jan Inge Sørbø, Silje Aambø Langvatn, Svein Ivar Angell, Andreas Skartveit, Francis Sejersted, Rune Slagstad, Asle Toje og Elisabetta Cassina Wolff. Program 2013.

2010: Norsk klimapolitikk og Kyoto – med spesiell vekt på karbonlagring i skog. Fagseminar.

2009: Filosofi i vår tid. Seminar i høve 70-års-dagen til professor Jon Hellesnes.

2008: Den nye kapitalismen og kulturen. Skjervheimførelesing ved professor Thora Margareta Bertilsson«Vetenskapen och medborgarna. Om kunskapsamhället, marknadstänkande och demokrati.»

2007: Imperium og ovmod. Skjervheimførelesing ved Lars Roar Langslet: «Minner om Hans Skjervheim.»

2006: Religion og modernitet. Skjervheimførelesing ved professor Gunnar Skirbekk: «Den filosofiske uroa og det sårbare liv».

2005: Om liberale dilemma. Skjervheimførelesing ved stipendiat Cathrine Holst: «Om liberale dilemma».

2004: Fundament og fundamentalisme. Skjervheimførelesing ved professor Fredrik Barth: «Vårt møte med Midt-Østen.»

2003: Filosofi, dikting og politikk. Skjervheimførelesing ved professor Rune Slagstad: «Den evige gjenkomst – Nietzsche som sportsfilosof.»

2002: Det tolerante dilemma. Skjervheimførelesing ved professor Ioanna Kucuradi: «Tolerance and the Limits of Toleration.»

2001: Om samtale. Skjerheimførelesing ved professor Jostein Børtnes: «Om dei kappadokiske fedrane og russisk dialogtenking hjå Dostojevski og Bakhtin.»

2000: Om liberale dilemma i en global økonomi. Skjervheimførelesing ved Kåre Willoch.

1999: Kunnskapsregime under kritikk. Skjervheimførelesing ved professor Øyvind Østerud: «Om makt og demokrati».

1998: På leit etter det sivile samfunnet. Skjervheimførelesing ved professor Francis Sejersted: «Om ytringsfridom.»
Etter seminaret redigerte vi boka Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining (Aschehoug 1999).

1997: Folkedanning og folkehelse. Skjervheimførelesing ved professor Dag Østerberg.

1996: Seminar om arbeidet til Hans Skjervheim, som då vart 70 år. Det var 17 innleiarar frå UiB, UiO, UiT og andre. Etter seminaret redigerte vi boka Regime under kritikk. Om Hans Skjervheim i norsk filosofi (Aschehoug 1997).