Stipend for studentar

Også til Skjervheimseminaret 2021 vert det råd å søkja om studentstipend.

Stipenda er på kr. 3000 og dekkjer seminaravgift og opphald på Stalheim (på dobbeltrom), samt kr. 600 til reisekostnader.

Søknaden må innehalda ei kort grunngjeving om kvifor ein ynskjer å delta på seminaret informasjon om kva studie ein går på og namn på studiestad. 

Søknad om studentstipend kan sendast ved å fylla ut skjemaet under.

Dei som vert tildelt plass, betaler eit depositum på kr. 900. Ved avmelding før 1. september vert kr. 600 av depositumet betalt attende.

Søknadsfrist 30. juni.