Studentstipend

Også til Skjervheimseminaret 2020 vert det råd å søkja om studentstipend.

Vi opnar for å ta imot søknader når programmet er klart, rundt påsketider.